ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนบ้านจะแนะ หมู่ที่ 2 ถนนดุซงญอ-มะนังกาแยง บ้านจะแนะ ตำบล อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Copyright © 2015-2016 Webservice Co.,Ltd. All rights reserved...