ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Copyright © 2015-2016 Webservice Co.,Ltd. All rights reserved...