ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 269 หมู่ 6 ถนนคำหนองนิด ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Copyright © 2015-2016 Webservice Co.,Ltd. All rights reserved...