ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนบ้านแนงมุด หมู่ที่ 13 ถนนปราสาท - ดงรัก บ้านแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Copyright © 2015-2016 Webservice Co.,Ltd. All rights reserved...