ระบบการจัดการผลการเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับครู
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Copyright © 2015-2016 Webservice Co.,Ltd. All rights reserved.