ระบบการจัดการผลการเรียน
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 351 หมู่ที่ 4 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับครู
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Copyright © 2015-2016 Webservice Co.,Ltd. All rights reserved.