ระบบการจัดการผลการเรียน
โรงเรียนบ้านพะทาย เลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สำหรับครู
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Copyright © 2015-2016 Webservice Co.,Ltd. All rights reserved.